SweLing   

 Vi arbetar för våra kunders framgång genom att ansvarsfullt utveckla och införa värdeskapande processer, marknadsstrategier, affärsfunktioner och IT-lösningar.

 

Projektledning mellan IT-teknik och affär

Genom att kombinera spetskompetens inom IT-teknik och affärssystem med lång erfarenhet av projektledning och linjechefsskap tillför vi en helhetssyn. Vi projektleder och driver arbetet. Till mål.
Vi utför även uppdrag som expert i styrgrupp, strategisk rådgivning och i styrelse.


Konsultation och projektledning inom marknad och kommunikation

Genom strategisk, integrerad marknadskommunikation stimulerar vi våra kunders affärsutveckling och lönsamhet samt bygger varumärket.
Vi projektleder och utvecklar affärs- och marknadsplaner, varumärkes - och kommunikationsstrategier. För att nå bästa möjliga resultat gör vi det gärna tillsammans med kundens ledning och personal. Vi säkerställer implementering av planerna och aktiviteterna i verksamheten.
Vi erbjuder även utredningar, rapporter, reklamlösningar, PR-aktiviteter och bistår vid eller driver operativt produktlanseringar.


Interim Management

Hyr ledare av oss som tillför organisationen kraft, kunskap och vitalitet. Med mångårig erfarenhet som VD och från chefskap på ledningsnivå i Sverige och internationellt, kompletterar vi våra kunders organisation och kan omedelbart leverera resultat.


 

Näringsliv / Offentlig verksamhet
Bank
Finans
Detaljhandel
Sjukvård
Tjänster
och mycket annat

 © SweLing AB