SweLing   

 Vi levererar det stora företagets kompetens med det lilla företagets själ och med den enskilde konsultens engagemang.

 


Våra konsulter


Kompetensen har våra konsulter tillägnat sig från ledande positioner och kvalificerat projektarbete inom såväl privat näringsliv som offentlig verksamhet.


Vi samlar erfarenheter som branschspecialist, från olika affärsområden, av svensk och internationell affärsverksamhet. Tyngden ligger på rådgivning, coaching och effektiv ledning av komplexa projekt. Dessutom har vi lång erfarenhet som linjechef och VD.


Vi har spetskompetens inom IT vad gäller projektledning och strategi, upphandling, och utredning, samt inom varumärkesutveckling, marknadsföring och kommunikation.


 

Maria Thuresson Ling
Seniorkonsult och Affärscoach


Jan Ling
Seniorkonsult och Projektledare

 © SweLing AB