SweLing   

 

Aktuellt

 


Vi levererar det stora företagets kompetens med det lilla företagets själ och med den enskilde konsultens engagemang.


SweLing´s mål att att alltid ha nöjda kunder genom att leverera resultat i projekten vi leder!

Vi arbetar för våra kunders framgång genom att:

- ansvarsfullt utveckla och införa värdeskapande processer och IT-lösningar
- tillföra kompetens inom varumärke, marknadsföring och kommunikation
- agera som coach till medarbetare och ledningsgrupp i ett förändringsarbete.

 
Sedan 2006 har SweLing hjälpt företag med projektledning mitt emellan IT-teknik och kommersiell affärsverksamhet.


 © SweLing AB